ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – dalej: „RODO”.

Szanowni Państwo,

1. W związku z kontaktem z naszą firmą i przesłanym zapytaniem, nasza firma jest w posiadaniu Państwa danych osobowych. Podajemy nasze dane kontaktowe, jako administratora danych osobowych: BULWAROWA PARK Sp. z o.o., adres: 31-983 Kraków ul. Igołomska 27, KRS 0000506428, REGON: 123092811, NIP: 6783150522, tel. 607449944, e-mail: biuro@modernity.pl.

2. Posiadamy Państwa dane osobowe wskazane nam w formularzu kontaktowym, przekazane nam bezpośrednio, w trakcie rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem poczty e-mail (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe). Ponadto, możemy dysponować numer IP urządzenia (komputer, telefon), jeżeli użyliście go do kontaktu z nami za pośrednictwem strony internetowej.

3. Przetwarzanie Państwa danych jest prowadzone dla celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. marketingu bezpośredniego, w granicach dobrego zwyczaju handlowego, w celu bezpośredniej odpowiedzi na przesłane nam pytanie, tj. poinformowania o naszej ofercie lub o szczegółach inwestycji MODERNITY w Krakowie, przy ul. Os. Stalowe 16 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO).

4. Chcielibyśmy poinformować, że w każdym momencie, możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas podanych danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt bezpośredni, listowny, mailowy lub telefoniczny na wskazane powyżej adresy i numery. Nie wpłynie to jednak na legalność przetwarzania danych osobowych przed dniem cofnięcia zgody.

5. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę, możemy przetwarzać dane osobowe także w celu szerokiego marketingu naszych usług i przekazywania informacji o ofertach, promocjach, nowościach czy wydarzeniach. W każdym momencie możecie jednak Państwo odwołać zgodę na przetwarzania danych w tym celu. W takim wypadku dane ulegną anonimizacji lub usunięciu. Odwołanie zgody można dokonać w każdy dowolny sposób: bezpośrednio w naszej firmie, telefonicznie, mailowo bądź listownie na wskazane powyżej adresy. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu.

6. Przekazane nam dane przechowujemy przez okres niezbędny dla udzielenia Państwu wszelkich koniecznych wyjaśnień, utrzymywania kontaktów jednakże maksymalnie do czasu sprzedaży przez nas wszystkich mieszkań w budynku przy ul. Osiedle Stalowe 16.

7. Państwa danych nie przekazujemy z zasady innym podmiotom, z tym, że możemy je powierzyć podmiotom, którym zlecamy wykonanie czynności w naszym imieniu, np. firmom księgowym, audytorom, kancelariom prawnym lub firmie zapewniającej wsparcie informatyczne. Dane te możemy przekazać także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, operatorom systemów informatycznych, operatorom systemów e-mail, operatorom płatności (banki), podmiotom nabywającym wierzytelności (w przypadku braku zapłaty).

8. W każdym czasie maja Państwo prawo dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych, tj. żądania informacji o przetwarzanych danych oraz żądania kopii danych osobowych. Mogą Państwo zażądać od nas także: sprostowania (poprawienia) danych osobowych, usunięcia przetwarzanych danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych.

9. Mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Państwa dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. Nasza oferta jest wysłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna lub sms) za Państwa zgodą, wyrażoną pisemnie, poprzez zaznaczenie w formularzu właściwej opcji lub poprzez prośbę o przesłanie oferty.

MODERNITY

Inwestycja Modernity to 222 nowe, komfortowe mieszkania w zielonej części Nowej Huty. Znajdziesz tu monumentalną architekturę, duże przestrzenie, zieleń prywatnego parku i loftowy styl powierzchni wspólnych.

LOKALIZACJA

Lokalizacja budynku przy ulicy Bulwarowej łączy zalety zielonego otoczenia i łatwej komunikacji z każdą częścią miasta. Spokojna dzielnica, sąsiedztwo drzew i ogródków działkowych, bliskość szkół, sklepów oraz miejsc rozrywki i rekreacji tworzą wspaniałe miejsce do życia.

KONTAKT

Biuro Sprzedaży Mieszkań

Czynne: poniedziałek – piątek  10 – 18

os. Stalowe 16
Kraków – Nowa Huta

biuro@modernity.pl

tel. 607 44 99 44